Sách tiếng Việt
335.5271 T 550
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Bảo vệ môi trường /
DDC 335.5271
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Bảo vệ môi trường / Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (đồng chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Nghệ An : ĐH Vinh, 2017
Mô tả vật lý 431 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh, 1890 - 1969
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Dũng
Tác giả(bs) CN Đỗ Trọng Hưng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028141-3
000 00000nam a2200000 4500
00164576
00211
0040E462F63-6416-4D5B-9BA7-470BE88A01DD
005201705261050
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170526105027|bvanpth|y20170526104730|zvanpth
082 |a335.5271 |bT 550
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về Bảo vệ môi trường / |cBùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng (đồng chủ biên) và những người khác
260 |aNghệ An : |bĐH Vinh, |c2017
300 |a431 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aBảo vệ môi trường
650 |aHồ Chí Minh, 1890 - 1969
700 |aBùi Văn Dũng
700 |aĐỗ Trọng Hưng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028141-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/tthcmvebaovemoitruong_buivandungthumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028141 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 1
2 1000028142 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 2
3 1000028143 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét