GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Bài giảng Cảm biến và ứng dụng /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Văn Định
Nhan đề Bài giảng Cảm biến và ứng dụng / Nguyễn Văn Định
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 275 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Cảm biến - Ứng dụng
Môn học Cảm biến và ứng dụng
Môn học Mạng truyền thông công nghiệp
000 00000nam a2200000 4500
00164519
00214
0045E737F4D-03EB-4FCF-B280-DEC82B6127F4
005201709141551
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170914155153|bnguyenloi|y20170525142433|znguyenloi
082 |a621.3
100 |aNguyễn Văn Định
245 |aBài giảng Cảm biến và ứng dụng / |cNguyễn Văn Định
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a275 tr. ;
650 |aCảm biến - Ứng dụng
690|aCảm biến và ứng dụng
690|aMạng truyền thông công nghiệp
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/cambienvaungdung_nguyenvandinh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét