Sách ngoại văn
635.8
Growing gourmet and medicinal mushrooms /
DDC 635.8
Tác giả CN Stamets, Paul.
Nhan đề Growing gourmet and medicinal mushrooms / Paul Stamets.
Nhan đề khác Shokuyō oyobi yakuyō kinoko no saibai
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Berkeley, Calif. :Ten Speed Press,c2000.
Mô tả vật lý xviii, 574 p. :ill. ;23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mushroom culture.
000 01246nam a22002894a 4500
00164404
00212
004D6BE50FC-5BA5-468D-B8E3-24C8CB5746F0
005201705231000
008170523sc200 caua b 001 0 eng
0091 0
010 |a00042584
020 |a1580081754
039|y20170523100042|zluuyen
08200|a635.8|221
1001 |aStamets, Paul.
24510|aGrowing gourmet and medicinal mushrooms / |cPaul Stamets.
24631|aShokuyō oyobi yakuyō kinoko no saibai
250 |a3rd ed.
260 |aBerkeley, Calif. :|bTen Speed Press,|cc2000.
300 |axviii, 574 p. :|bill. ;|c23 cm.
650 0|aMushroom culture.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/growinggourmetandmedicinalmushrooms_paulstamets/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét