GT,Bài giảng ĐHNT
363.7
Mô hình hóa môi trường /
DDC 363.7
Tác giả CN Trần Thị Tâm
Nhan đề Mô hình hóa môi trường / Trần Thị Tâm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 74 tr. : minh họa ;
Thuật ngữ chủ đề Khoa học môi trường
Môn học Mô hình hóa môi trường
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161210
00214
004FCB0E277-15DC-4119-8A47-AE6C6B0ED0FA
005201704180940
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170418094059|znguyenloi
082 |a363.7
100 |aTrần Thị Tâm
245 |aMô hình hóa môi trường / |cTrần Thị Tâm
250 |aTái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a74 tr. : |bminh họa ;
650 |aKhoa học môi trường
690 |aMô hình hóa môi trường
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/mohinhhoamoitruong_tranthitam/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét