Báo, tạp chí
624
Structural concrete :
DDC 624
Nhan đề Structural concrete : journal of the FIB.
Thông tin xuất bản London : Thomas Telford
Kỳ phát hành Quarterly
Phụ chú Electronic journals
Thuật ngữ chủ đề Concrete construction Periodicals.
Thuật ngữ chủ đề Concrete Periodicals
000 00000nas#a2200000ui#4500
00160394
0022
004E499076C-9DC8-48A5-BD51-7FD7E00D3E41
005201704041550
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170404155026|zngavt
082 |a624
245 |aStructural concrete : |bjournal of the FIB.
260 |aLondon : |bThomas Telford
310 |aQuarterly
500 |aElectronic journals
650 |aConcrete construction Periodicals.
650 |aConcrete Periodicals
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/structural concrete/2013/vol14_iss4/trang/vol14_iss4_001.jpg
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét