Sách ngoại văn
623.8201
Advanced ship modelling /
DDC 623.8201
Tác giả CN King, Brian.
Nhan đề Advanced ship modelling / Brian King
Thông tin xuất bản Swanley : Nexus Special Interests, 2000
Mô tả vật lý 564 p.
Thuật ngữ chủ đề Marine engineering
Thuật ngữ chủ đề Ship models.
Môn học Thiết kế tàu thủy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159774
00212
004A8310086-36EF-40D2-ADCB-322814800171
005201703201605
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20170320160543|bngavt|c20170320155334|dngavt|y20170320155325|zngavt
082 |a623.8201
100 |aKing, Brian.
245 |aAdvanced ship modelling / |cBrian King
260 |aSwanley : |bNexus Special Interests, |c2000
300 |a564 p.
650 |aMarine engineering
650 |aShip models.
690 |aThiết kế tàu thủy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advancedshipmodelling_brianking/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét