Sách ngoại văn
623.8
Shipboard electrical power systems /
DDC 623.8
Tác giả CN Patel, Mukund R.
Nhan đề Shipboard electrical power systems / Mukund R. Patel.
Thông tin xuất bản Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2012
Mô tả vật lý 367 p.
Thuật ngữ chủ đề Ships Electric equipment.
Môn học Thiết bị điện công nghiệp
Môn học Điện tàu thủy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159772
00212
004B9BA3008-EC7B-4F43-A92A-07D0B55C6B1C
005201703201513
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170320151340|bngavt|c20170320151312|dngavt|y20170320150414|zngavt
082 |a623.8
100|aPatel, Mukund R.
245 |aShipboard electrical power systems / |cMukund R. Patel.
260 |aBoca Raton, Fla. : |bTaylor & Francis, |c2012
300 |a367 p.
650 |aShips Electric equipment.
690 |aThiết bị điện công nghiệp
690 |aĐiện tàu thủy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/shipboardelectrical_mukundrpatel/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét