Sách ngoại văn
621.43
Gas Turbines - Materials, Modeling and Performance /
DDC 621.43
Nhan đề Gas Turbines - Materials, Modeling and Performance / Gurrappa Injeti
Thông tin xuất bản InTech, 2015
Mô tả vật lý 168 p.
Thuật ngữ chủ đề Gas-turbines
Môn học Tuabin và nhà máy nhiệt điện
Tác giả(bs) CN Injeti, Gurrappa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159750
00212
00477751179-15BB-4A10-9E37-027ED48043EB
005201703201417
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170320141719|zngavt
082 |a621.43
245 |aGas Turbines - Materials, Modeling and Performance / |cGurrappa Injeti
260 |aInTech, |c2015
300 |a168 p.
650 |aGas-turbines
690 |aTuabin và nhà máy nhiệt điện
700 |aInjeti, Gurrappa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gasturbines_gurrappainjeti/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét