GT,Bài giảng ĐHNT
001.4
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học :
DDC 001.4
Tác giả CN Phạm Văn Thông
Nhan đề Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học : Dùng cho sinh viên khai thác / Phạm Văn Thông
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 95 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học -Nghiên cứu
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158991
00214
0040353064D-CE10-4E4B-BAEA-D8EE7A38F440
005201703081413
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170308141405|boanhntk|y20170217092047|znguyenloi
082 |a001.4
100 |aPhạm Văn Thông
245 |aBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học : |bDùng cho sinh viên khai thác / |cPhạm Văn Thông
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2017
300 |a95 tr.
650 |aKhoa học |xNghiên cứu
690 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/ppnghiencuukh_danhchosvkhaithac_phamvanthong/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét