Sách tiếng Việt
320.487 I 300 C
Venezuela Nhân quyền và dân chủ (1999-2009) /
DDC 320.487
Tác giả CN Irago, Carlos González
Nhan đề Venezuela Nhân quyền và dân chủ (1999-2009) / Carlos González Irago; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đồng Thị Mai Thương biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2014
Mô tả vật lý 307 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Chính trị-Venezuela
Thuật ngữ chủ đề Nhân quyền-Venezuela
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000028099-100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158690
00211
0045F38E8F2-545B-4FF1-95AD-9061A399B7F9
005201701061606
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786047710782
039|a20170106160658|bvanpth|c20170106160238|dvanpth|y20170105165753|zvanpth
082 |a320.487|bI 300 C
100 |aIrago, Carlos González
245 |aVenezuela Nhân quyền và dân chủ (1999-2009) / |cCarlos González Irago; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đồng Thị Mai Thương biên dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2014
300 |a307 tr. : |bHình ảnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aChính trị|xVenezuela
650 |aNhân quyền|xVenezuela
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028099-100
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/venezuelanhanquyenvadanchu_iragothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028100 Kho đọc Sinh viên 320.487 I 300 C Sách Tiếng Việt 2
2 1000028099 Kho đọc Sinh viên 320.487 I 300 C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét