Sách ngoại văn
620.106
Fluid mechanics /
DDC 620.106
Tác giả CN Hibbeler, R. C.
Nhan đề Fluid mechanics / R. C. Hibbeler.
Mô tả vật lý xx, 901 pages:illustrations;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Fluid mechanics.
Môn học Cơ học chất lỏng
000 01057nam a22003377i 4500
00158669
00212
004DC49239E-B3B0-44EB-A0BE-35357476995D
005201701051431
008140801t20152015maua 000 0 eng d
0091 0
020 |a9780132777629 (hbk.)
039|a20170105143109|bngavt|c20170105143032|dngavt|y20170105142024|zngavt
08204|a620.106
1001 |aHibbeler, R. C.
24510|aFluid mechanics / |cR. C. Hibbeler.
264 1|aBoston :|bPrentice Hall,
264 4|c2015
300 |axx, 901 pages:|billustrations;|c24 cm
650 0|aFluid mechanics.
690|aCơ học chất lỏng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/fluidmechanics _rchibbeler/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
9250 |aacquire|b1 shelf copy|xpolicy default

Không tìm thấy biểu ghi nào