Sách ngoại văn
620
Handbook of numerical heat transfer /
DDC 620
Nhan đề Handbook of numerical heat transfer / edited by W.J. Minkowycz, E.M. Sparrow, J.Y. Murthy ; with editorial assistance by John P. Abraham.
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Hoboken, N.J. :J. Wiley,2006.
Mô tả vật lý xv, 968 p. :ill. ;25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Numerical analysis-Handbooks, manuals, etc.
Môn học Truyền nhiệt
Tác giả(bs) CN Minkowycz, W. J.
Tác giả(bs) CN Murthy, Jayathi.
Tác giả(bs) CN Sparrow, E. M. ‰q (Ephraim M.)
000 01881nam a2200397 a 4500
00158576
00212
003VRT
0040B7707A3-C963-40DC-AF36-E23D63026D06
005201701040902
008090416s2006 maua 000 0 eng d
0091 0
020 |a0471348783
020 |a9780471348788
039 9|a20170104090209|bngavt|c201105250843|dLan|y200904161430|zLan
082|a620
24510|aHandbook of numerical heat transfer / |cedited by W.J. Minkowycz, E.M. Sparrow, J.Y. Murthy ; with editorial assistance by John P. Abraham.
250 |a3rd ed.
260 |aHoboken, N.J. :|bJ. Wiley,|c2006.
300 |axv, 968 p. :|bill. ;|c25 cm.
650 0|aNumerical analysis|vHandbooks, manuals, etc.
690|aTruyền nhiệt
7001 |aMinkowycz, W. J.
7001 |aMurthy, Jayathi.
7001 |aSparrow, E. M. ‰q (Ephraim M.)
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/handbookofnumerical_wjminkowycz/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
949 |F1|X1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét