Sách ngoại văn
Vertical machaining center (VMC) with FANUC 21i control- operator's manual CNC VMC2216
Nhan đề Vertical machaining center (VMC) with FANUC 21i control- operator's manual CNC VMC2216
Phụ chú Tài liệu dịch từng phần, Tài liệu hướng dẫn kèm theo máy phay CNC VMC 2216
Thuật ngữ chủ đề Máy công cụ
Môn học Thực hành máy CNC, thực hành CAD/CAM
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Chiên
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158434
00212
00484AB185A-6E35-463A-8B6E-914B11550F16
005201702030842
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170203084300|btrangthuvien|c20161229151948|dtrangthuvien|y20161229145857|ztrangthuvien
245 |aVertical machaining center (VMC) with FANUC 21i control- operator's manual CNC VMC2216
500 |aTài liệu dịch từng phần, Tài liệu hướng dẫn kèm theo máy phay CNC VMC 2216
650 |aMáy công cụ
690 |aThực hành máy CNC, thực hành CAD/CAM
700 |aVũ Ngọc Chiên
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/verticalmachiningcenter_cnc/cnc01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét