Sách tiếng Việt
658.85 Ph 104 T
Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam /
DDC 658.85
Tác giả CN Phạm Hồng Tú
Nhan đề Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam / Phạm Hồng Tú (chủ biên), Hoàng Thọ Xuân, Đinh Thị Mỹ Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2014
Mô tả vật lý 279 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu. Đầu trang tên sách ghi Bộ Công Thương
Thuật ngữ chủ đề Bán lẻ-Phát triển thị trường
Môn học Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Mỹ Loan
Tác giả(bs) CN Hoàng Thọ Xuân
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028097
000 00000nam a2200000 4500
00158327
00211
0044FB98299-6DD6-4917-A4A3-8BC2361779B9
005201612261629
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161226162951|bvanpth|c20161226162112|dvanpth|y20161226162007|zvanpth
082 |a658.85|bPh 104 T
100|aPhạm Hồng Tú
245 |aPhát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam / |cPhạm Hồng Tú (chủ biên), Hoàng Thọ Xuân, Đinh Thị Mỹ Loan
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2014
300 |a279 tr. ; |c24 cm
500|aSách biếu. Đầu trang tên sách ghi Bộ Công Thương
650 |aBán lẻ|xPhát triển thị trường
690|aQuản trị kinh doanh
700|aĐinh Thị Mỹ Loan
700|aHoàng Thọ Xuân
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028097
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/phattrienthitruongbanle_bocongthuongthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028097 Kho đọc Sinh viên 658.85 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét