Sách tiếng Việt
629.8932 Ng 527 Ph
Robot trên không /
DDC 629.8932
Tác giả CN Nguyễn Thiện Phúc
Nhan đề Robot trên không / Nguyễn Thiện Phúc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2016
Mô tả vật lý 371 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Robot-Công nghệ
Môn học Công nghệ Robot
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028094-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000038143-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158282
00211
00439F29C01-329B-4C6B-AD41-5342906EB49F
005201612271435
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786049500633
039|a20161227143549|bvanpth|c20161226153418|dvanpth|y20161226142836|zvanpth
082 |a629.8932|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thiện Phúc
245 |aRobot trên không / |cNguyễn Thiện Phúc
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2016
300 |a371 tr. ; |c24 cm
500|aSách biếu
650 |aRobot|xCông nghệ
690 |aCông nghệ Robot
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028094-6
852|bKho mượn|j(2): 3000038143-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/robottrenkhong_ngthienphucthumbimage.jpg
890|a5|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028094 Kho đọc Sinh viên 629.8932 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1
2 1000028095 Kho đọc Sinh viên 629.8932 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 2
3 1000028096 Kho đọc Sinh viên 629.8932 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 3
4 3000038143 Kho mượn 629.8932 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 4
5 3000038144 Kho mượn 629.8932 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét