Sách tiếng Việt
658.5 H 551 Tr
Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản /
DDC 658.5
Tác giả CN Hứa Thùy Trang
Nhan đề Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / Hứa Thùy Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2016
Mô tả vật lý 299 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Nhật Bản
Thuật ngữ chủ đề Quản trị sản xuất
Môn học Quản trị sản xuất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Đông
Tác giả(bs) CN Phạm Vũ Khiêm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028091-3
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000038141-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158278
00211
004C455F7A6-14DE-4157-993E-2E4D6E8BC90E
005201612271437
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786049500657
039|a20161227143750|bvanpth|c20161226153424|dvanpth|y20161226140225|zvanpth
082 |a658.5|bH 551 Tr
100 |aHứa Thùy Trang
245 |aCông cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / |cHứa Thùy Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2016
300 |a299 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aDoanh nghiệp|xNhật Bản
650|aQuản trị sản xuất
690 |aQuản trị sản xuất
700|aNguyễn Tiến Đông
700|aPhạm Vũ Khiêm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028091-3
852|bKho mượn|j(2): 3000038141-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/congcuqtsxnhatban_huathuytrangthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028091 Kho đọc Sinh viên 658.5 H 551 Tr Sách Tiếng Việt 1
2 1000028092 Kho đọc Sinh viên 658.5 H 551 Tr Sách Tiếng Việt 2
3 1000028093 Kho đọc Sinh viên 658.5 H 551 Tr Sách Tiếng Việt 3
4 3000038141 Kho mượn 658.5 H 551 Tr Sách Tiếng Việt 4
5 3000038142 Kho mượn 658.5 H 551 Tr Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét