Khóa luận
657.4 Ng 527 Q
Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Tỷ /
DDC 657.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Phú Quý
Nhan đề Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Tỷ / Nguyễn Thị Phú Quý; Nguyễn Thị Bảo Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 68 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 54
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bảo Ngọc: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002686
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154396
00215
004255D6CCA-780F-459A-B99B-022BA495FE8E
005201701041524
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170104152502|bvanpth|y20161004151001|zvanpth
082 |a657.4|bNg 527 Q
100 |aNguyễn Thị Phú Quý
245 |aKế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Tỷ / |cNguyễn Thị Phú Quý; Nguyễn Thị Bảo Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2016
300 |a68 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 54
650 |aKế toán doanh thu
700 |aNguyễn Thị Bảo Ngọc: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002686
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nguyenthiphuquy_54kt/biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002686 Kho luận văn 657.4 Ng 527 Q Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét