Sách tiếng Việt
577.6 Ng 527 M
Sinh thái thủy sinh vật /
DDC 577.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Mão
Nhan đề Sinh thái thủy sinh vật / Nguyễn Đình Mão, Vũ Trung Tạng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 251 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Sinh thái biển
Thuật ngữ chủ đề Sinh thái nước
Môn học Sinh thái thủy sinh vật
Môn học Động vật không xương sống ở nước (Động vật thủy sinh)
Tác giả(bs) CN Vũ Trung Tạng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028001-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000038071-7
000 00000nam a2200000 # 4500
00153563
00211
00462AEAAC6-640A-43F8-81DC-AB4A619509AF
005201709150837
008160719s2016 vm vie
0091 0
020|a8935217214075
039|a20170915083704|bvanpth|c20160721105429|doanhntk|y20160719104920|zvanpth
082 |a577.6|bNg 527 M
100 |aNguyễn Đình Mão
245 |aSinh thái thủy sinh vật / |cNguyễn Đình Mão, Vũ Trung Tạng
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2016
300 |a251 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aSinh thái biển
650 |aSinh thái nước
690|aSinh thái thủy sinh vật
690|aĐộng vật không xương sống ở nước (Động vật thủy sinh)
700|aVũ Trung Tạng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028001-3
852|bKho mượn|j(7): 3000038071-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/anhbia/sinhthaithuysinhvat_ngdinhmaoThumbImage.jpg
890|a10|b48
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038077 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 10
2 3000038076 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 9
3 3000038075 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 8
4 3000038074 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:26-01-2021
5 3000038073 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 6
6 3000038072 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 5
7 3000038071 Kho mượn 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 4
8 1000028003 Kho đọc Sinh viên 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 3
9 1000028002 Kho đọc Sinh viên 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 2
10 1000028001 Kho đọc Sinh viên 577.6 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:08-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét