Sách tiếng Việt
658.872 H 100 Br
Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới :
DDC 658.872
Tác giả CN Halligan, Brian
Nhan đề Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới : Để được công chúng biết đến qua Google, Blog và các trang mạng xã hội / Brian Halligan, Dharmesh Shah; Tống Liên Anh dịch
Nhan đề khác Inbound marketing - Get found using Google, Social media, and Blogs
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2011
Mô tả vật lý 287 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thị điện tử
Môn học Thương mại điện tử
Môn học Marketing căn bản
Tác giả(bs) CN Shah, Dharmesh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021447-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025970-81
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00011
0014833
00211
004D9FAC703-2ECA-409B-B562-3F0F98866119
005201305161652
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130516165022|bvanpth|c20120330|doanhntk|y20111111|zluuyen
082 |a658.872|bH 100 Br
100 |aHalligan, Brian
245 |aTiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới : |bĐể được công chúng biết đến qua Google, Blog và các trang mạng xã hội / |cBrian Halligan, Dharmesh Shah; Tống Liên Anh dịch
246 |aInbound marketing - Get found using Google, Social media, and Blogs
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp.HCM, |c2011
300 |a287 tr. ; |c21 cm
650 |aMarketing
650|aTiếp thị điện tử
690 |aThương mại điện tử
690|aMarketing căn bản
700 |aShah, Dharmesh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021447-9
852|bKho mượn|j(12): 3000025970-81
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tiep thi truc tuyen trong... b.halligan_001thumbimage.jpg
890|a15|b15|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000021447 Kho đọc Sinh viên 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 1
2 1000021448 Kho đọc Sinh viên 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 2
3 1000021449 Kho đọc Sinh viên 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 3
4 3000025970 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 4
5 3000025971 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 5
6 3000025972 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 6
7 3000025973 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 7
8 3000025974 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 8
9 3000025975 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 9
10 3000025976 Kho mượn 658.872 H 100 Br Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét