Sách tiếng Việt
658 Ng 527 D
Quản trị học /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhan đề Quản trị học / Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhan đề khác Management
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2010
Mô tả vật lý 372 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021019-21
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024430-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014308
00211
0044E73BFE6-4833-4AB9-A59F-38914C552267
005201306130756
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130613075909|bvanpth|c20130613075419|dvanpth|y20111013|zngavt
082 |a658|bNg 527 D
100 |aNguyễn Thị Liên Diệp
245 |aQuản trị học / |cNguyễn Thị Liên Diệp
246 |aManagement
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2010
300 |a372 tr. ; |c19 cm
650 |aQuản trị học
690 |aQuản trị học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021019-21
852|bKho mượn|j(12): 3000024430-41
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quan tri hoc_nguyen thi lien diep_001thumbimage.jpg
890|a15|b235|c1|d71
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024441 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:21-11-2022
2 3000024440 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 14
3 3000024439 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 13
4 3000024438 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 12
5 3000024437 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:31-12-2022
6 3000024436 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:13-01-2023
7 3000024435 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 9
8 3000024434 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 8
9 3000024433 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 7
10 3000024432 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét