GT,Bài giảng ĐHNT
658.402
Kỹ năng làm việc nhóm /
DDC 658.402
Tác giả CN Huỳnh Phương Duyên
Nhan đề Kỹ năng làm việc nhóm / Huỳnh Phương Duyên
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng giải quyết vấn đề
Môn học Kỹ năng làm việc nhóm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141982
00214
0044E140074-B79B-4196-AB77-00D964E37902
005201603161451
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160316145114|zngavt
082 |a658.402
100 |aHuỳnh Phương Duyên
245 |aKỹ năng làm việc nhóm / |cHuỳnh Phương Duyên
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a81 tr.
650 |aKỹ năng giải quyết vấn đề
690 |aKỹ năng làm việc nhóm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kynanglamviecnhom_huynhphuongduyen/0page_01thumbimage.jpg
890|c1|d90

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét