Luận văn, luận án
664.07 Ch 250 D
Nghiên cứu xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần Nam Việt /
DDC 664.07
Tác giả CN Chế Khánh Duy
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần Nam Việt / Chế Khánh Duy; Trần Thị Thanh Vân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 121 tr ; 27 cm
Tùng thư Khoa Chế biến. Chuyên ngành Công nghệ Chế biến thủy sản. Khóa 48
Thuật ngữ chủ đề An toàn thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Truy xuất nguồn gốc
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thanh Vân: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000001342
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
0014154
00216
004C68615B7-9957-4971-BC59-6B882A9E3BAD
005201509151502
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150915150302|bvanpth|c20120313|dvanpth|y20111202|zhungbt
082 |a664.07|bCh 250 D
100 |aChế Khánh Duy
245 |aNghiên cứu xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần Nam Việt / |cChế Khánh Duy; Trần Thị Thanh Vân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2010
300 |a121 tr ; |c27 cm
490 |aKhoa Chế biến. Chuyên ngành Công nghệ Chế biến thủy sản. Khóa 48
650 |aAn toàn thực phẩm
650 |aChất lượng|xQuản lý
650 |aThực phẩm|xTruy xuất nguồn gốc
700 |aTrần Thị Thanh Vân: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000001342
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/che khanh duy_48134419thumbimage.jpg
890|a1|b6|c1|d133
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000001342 Kho luận văn 664.07 Ch 250 D Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét