Sách tiếng Việt
658.409 H 300 L
Cẩm nang nhà quản lý /
DDC 658.409
Tác giả CN Hill, Linda A.
Nhan đề Cẩm nang nhà quản lý / Linda A. Hill; Bích Nga, Quỳnh Mai, Diệu Thúy biên dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 341 tr. ; 24 cm
Phụ chú Tên sách ngoài bìa: Cẩm nang quản lý và CEO
Thuật ngữ chủ đề Nhà quản lý
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020322-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000022102-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014040
00211
004E4718B9B-83C0-4263-92E9-56A87C6AC9D3
005201202210816
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20111123|bvanpth|y20111007|zngavt
082 |a658.409|bH 300 L
100 |aHill, Linda A.
245 |aCẩm nang nhà quản lý / |cLinda A. Hill; Bích Nga, Quỳnh Mai, Diệu Thúy biên dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2011
300 |a341 tr. ; |c24 cm
500 |aTên sách ngoài bìa: Cẩm nang quản lý và CEO
534 |aDịch từ bản tiếng Anh 'Becoming a manager'
650 |aNhà quản lý
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020322-4
852|bKho mượn|j(7): 3000022102-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/cam nang quan ly va ceo_ linda a. hill_001thumbimage.jpg
890|a10|b27|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000022108 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 10
2 3000022107 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 9
3 3000022106 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 8
4 3000022105 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 7
5 3000022104 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 6
6 3000022103 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 5
7 3000022102 Kho mượn 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 4
8 1000020324 Kho đọc Sinh viên 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 3
9 1000020323 Kho đọc Sinh viên 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 2
10 1000020322 Kho đọc Sinh viên 658.409 H 300 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét