GT,Bài giảng ĐHNT
665
Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm /
DDC 665
Tác giả CN Lê Thị Tưởng
Nhan đề Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm / Lê Thị Tưởng
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 201tr
Mô tả vật lý 251 tr. (Bản cập nhật 2011)
Mô tả vật lý 490 tr. (Bản cập nhật 2016)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Dầu mỡ thực phẩm - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ thịt, cá, trứng, sữa và dầu mỡ
Môn học Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013930
00214
0048F625B4A-8B59-4E08-BF2F-C676E46ADBF8
005201709191557
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20170919155742|bvinhpq|c20161222091811|dnguyenloi|y11-Jan-2012 02:10:55|zhungbt
082 |a665
100 |aLê Thị Tưởng
245 |aCông nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm / |cLê Thị Tưởng
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a201tr
300|a251 tr. (Bản cập nhật 2011)
300|a490 tr. (Bản cập nhật 2016)
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aDầu mỡ thực phẩm - Công nghệ sản xuất
690|aCông nghệ thịt, cá, trứng, sữa và dầu mỡ
690|aCông nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bai giang cnsx dau mo thuc pham_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c3|d81

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét