GT,Bài giảng ĐHNT
621.56
Bài giảng máy và thiết bị lạnh /
DDC 621.56
Tác giả CN Lê Như Chính
Nhan đề Bài giảng máy và thiết bị lạnh / Lê Như Chính
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 29tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Thiết bị lạnh
Từ khóa tự do Công nghệ nhiệt độ thấp
Môn học Công nghệ thực phẩm và công nghệ chế biến thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013910
00214
004C0EAECB0-9905-480F-AF82-ED9E63F928F1
005201201090852
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a09-Jan-2012 01:52:27|bhungbt
082 |a621.56
100 |aLê Như Chính
245 |aBài giảng máy và thiết bị lạnh / |cLê Như Chính
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a29tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aBài giảng
650 |aGiáo trình
653 |aThiết bị lạnh
653 |aCông nghệ nhiệt độ thấp
690 |aCông nghệ thực phẩm và công nghệ chế biến thủy sản
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/bg may va thiet bi lanh - le nhu chinh_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d153

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét