GT,Bài giảng ĐHNT
5150.76
Bài tập giải tích
DDC 5150.76
Tác giả CN Phạm Gia Hưng
Nhan đề Bài tập giải tích
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 79tr
Phụ chú Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Bài tập
Môn học Giải tích
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013886
00214
004874076C5-29DC-495F-879C-9482C0B3C792
005201201131604
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a13-Jan-2012 09:04:42|bhungbt|c04-Jan-2012 08:28:08|dhungbt|y04-Jan-2012 08:26:25|zhungbt
082 |a5150.76
100 |aPhạm Gia Hưng
245 |aBài tập giải tích
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a79tr
500|aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aToán học
653 |aGiải tích
653 |aBài tập
690 |aGiải tích
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/510_toanhoc/bai tap giai tich - pham gia hung_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d141

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét