GT,Bài giảng ĐHNT
340.1
Pháp luật đại cương /
DDC 340.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Lan
Nhan đề Pháp luật đại cương / Nguyễn Thị Lan
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Trường Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 111tr
Phụ chú Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Luật đại cương
Từ khóa tự do Luật Việt Nam
Môn học Pháp luật đại cương
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013883
00214
00416A09B2A-5455-4206-B027-66599E0E3E6A
005201201161403
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a16-Jan-2012 07:03:20|bhungbt|c12-Jan-2012 07:38:24|dtrangthuvien|y04-Jan-2012 07:24:48|zhungbt
082 |a340.1
100 |aNguyễn Thị Lan
245 |aPháp luật đại cương / |cNguyễn Thị Lan
260 |aNha Trang; : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2010
300 |a111tr
500 |aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aPháp luật
653 |aLuật đại cương
653 |aLuật Việt Nam
690 |aPháp luật đại cương
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/340_luathoc/phap luat dai cuong_ nguyen thi lan_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d112

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét