Khóa luận
664.07 Đ 312 Q
Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại Công ty cổ phần Nha Trang SeaFood F17 /
DDC 664.07
Tác giả CN Đinh Thị Như Quỳnh
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại Công ty cổ phần Nha Trang SeaFood F17 / Đinh Thị Như Quỳnh; Phan Thị Thanh Hiền: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 121 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Truy xuất nguồn gốc
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thanh Hiền: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002627
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136581
00215
004C03539C3-2096-4948-8D90-F69DB210A14A
005201510161025
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151016102548|bthanhnhan|c20150915150349|dvanpth|y20150831095302|zngavt
082 |a664.07|bĐ 312 Q
100 |aĐinh Thị Như Quỳnh
245 |aNghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại Công ty cổ phần Nha Trang SeaFood F17 / |cĐinh Thị Như Quỳnh; Phan Thị Thanh Hiền: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a121 tr. ; |c27 cm
650 |aVệ sinh thực phẩm
650 |aThực phẩm|xTruy xuất nguồn gốc
700 |aPhan Thị Thanh Hiền: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002627
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/dinhthinhuquynh_53cntp1/0biathumbimage.jpg
890|a1|c1|d47
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002627 Kho luận văn 664.07 Đ 312 Q Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét