GT,Bài giảng ĐHNT
664.122
Công nghệ đường mía/ Thái Văn Đức
DDC 664.122
Tác giả CN Thái Văn Đức
Nhan đề Công nghệ đường mía/ Thái Văn Đức
Lần xuất bản Cập nhật 2019
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 312 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Đường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ đường mía, bánh, kẹo
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134362
00214
004EFB06510-EA96-4DDE-B693-EEBBF0C22FF3
005201909031014
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190903101454|bthanhnhan|c20170315154219|doanhntk|y20150115140951|zngavt
082 |a664.122
100 |aThái Văn Đức
245 |aCông nghệ đường mía/ Thái Văn Đức
250|aCập nhật 2019
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a312 tr. ; |c24 cm
650 |aĐường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
690 |aCông nghệ đường mía, bánh, kẹo
690 |aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/baigiangcongngheduongmia_thaivanduc/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c3|d107

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét