Sách tiếng Việt
658.83 Bl 600 W
Hướng dẫn hoàn hảo phương pháp tiếp cận thị trường /
DDC 658.83
Tác giả CN Bly, Robert W.
Nhan đề Hướng dẫn hoàn hảo phương pháp tiếp cận thị trường / Robert W.Bly; Nhân Văn dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 386 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Thuật ngữ chủ đề Thị trường - Tiếp thị
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017170-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000012759-65
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0013402
00211
0044CC1BCB0-5C2D-49FC-87EE-3B3DB46BF7E6
005201106081443
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20071226|bvanpth|y20071214|zoanhntk
082 |a658.83|bBl 600 W
100 |aBly, Robert W.
245 |aHướng dẫn hoàn hảo phương pháp tiếp cận thị trường / |cRobert W.Bly; Nhân Văn dịch
260 |aHà Nội : |bLao động Hà Nội, |c2006
300 |a386 tr. ; |c21 cm
650 |aMarketing
650 |a Thị trường - Tiếp thị
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017170-2
852|bKho mượn|j(7): 3000012759-65
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hd hoan hao pp tiep can thi truong_r.w.blysmallthumb.jpg
890|a10|b88|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012765 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 10
2 3000012764 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 9
3 3000012763 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 8
4 3000012762 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 7
5 3000012761 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 6
6 3000012760 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 5
7 3000012759 Kho mượn 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 4
8 1000017172 Kho đọc Sinh viên 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 3
9 1000017171 Kho đọc Sinh viên 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 2
10 1000017170 Kho đọc Sinh viên 658.83 Bl 600 W Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét