Sách tiếng Việt
613 T 507 V
Bí quyết sống khỏe dành cho người làm việc ở văn phòng /
DDC 613
Tác giả CN Tuệ Văn
Nhan đề Bí quyết sống khỏe dành cho người làm việc ở văn phòng / Tuệ Văn (biên soạn)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ, 2014
Mô tả vật lý 287 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách chăm sóc sức khỏe
Thuật ngữ chủ đề Sức khỏe-Phòng ngừa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027747-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132373
00211
00463C305E7-8FF4-4872-A789-301671A778F1
005201501221605
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150122160537|bvanpth|c20150122154743|dvanpth|y20140821105038|zhientrang
082 |a613|bT 507 V
100|aTuệ Văn
245 |aBí quyết sống khỏe dành cho người làm việc ở văn phòng / |cTuệ Văn (biên soạn)
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ, |c2014
300 |a287 tr. ; |c24 cm
490|aTủ sách chăm sóc sức khỏe
650 |aSức khỏe|xPhòng ngừa
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027747-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/biquyetsongkhoedanhchovanphong_tuevan/0biquyetsongkhoedanhchovanphong_tuevanthumbimage.jpg
890|a3|b22|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000027747 Kho đọc Sinh viên 613 T 507 V Sách Tiếng Việt 1
2 1000027748 Kho đọc Sinh viên 613 T 507 V Sách Tiếng Việt 2
3 1000027749 Kho đọc Sinh viên 613 T 507 V Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Nhận xét