Sách tiếng Việt
658 Đ 108 H
Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế /
DDC 658
Tác giả CN Đào Duy Huân
Nhan đề Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 380 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026335-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036565-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
00131512
00211
0044B7BB092-A019-4375-8593-0E0A55AD7171
005201608101435
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160810143527|bluuyen|c20160810143446|dluuyen|y20140527101355|znguyenloi
082 |a658|bĐ 108 H
100 |aĐào Duy Huân
245 |aQuản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / |cĐào Duy Huân
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2012
300 |a380 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị học
690 |aQuản trị học
690|aNghệ thuật lãnh đạo
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026335-7
852|bKho mượn|j(2): 3000036565-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrihoctrongtoancauhoakinhte_daoduyhuan/00page_001thumbimage.jpg
890|a5|b22|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036566 Kho mượn 658 Đ 108 H Sách Tiếng Việt 5
2 3000036565 Kho mượn 658 Đ 108 H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:05-02-2020
3 1000026337 Kho đọc Sinh viên 658 Đ 108 H Sách Tiếng Việt 3
4 1000026336 Kho đọc Sinh viên 658 Đ 108 H Sách Tiếng Việt 2
5 1000026335 Kho đọc Sinh viên 658 Đ 108 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét