Sách tiếng Việt
425 L 250 D
Ngữ pháp tiếng Anh diễn giải /
DDC 425
Tác giả CN Lê Dũng
Nhan đề Ngữ pháp tiếng Anh diễn giải / Lê Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 335 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Ngữ pháp
Môn học Ngữ pháp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025975-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036259-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129809
00211
004E877D477-0582-44BB-8AEC-BF62AB67B4EA
005201403131639
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20140313163710|bvanpth|c20140313163546|dvanpth|y20140107090243|znguyenloi
082 |a425 |bL 250 D
100 |aLê Dũng
245 |aNgữ pháp tiếng Anh diễn giải / |cLê Dũng
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia, |c2014
300 |a335 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aAnh ngữ|xNgữ pháp
690 |aNgữ pháp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025975-7
852|bKho mượn|j(2): 3000036259-60
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/nguphaptienganhdiengiai_ledung/0nguphaptienganhdiengiai_ledungthumbimage.jpg
890|a5|b105|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036260 Kho mượn 425 L 250 D Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:15-03-2016
2 3000036259 Kho mượn 425 L 250 D Sách Tiếng Việt 4
3 1000025977 Kho đọc Sinh viên 425 L 250 D Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:24-10-2018
4 1000025976 Kho đọc Sinh viên 425 L 250 D Sách Tiếng Việt 2
5 1000025975 Kho đọc Sinh viên 425 L 250 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét