Sách tiếng Việt
551 B 510 S
Địa chất công trình /
DDC 551
Tác giả CN Bùi Trường Sơn
Nhan đề Địa chất công trình / Bùi Trường Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2011
Mô tả vật lý 523 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Thuật ngữ chủ đề Địa chất công trình
Môn học Địa chất công trình
Môn học Địa chất
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025852-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036112-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129701
00211
0041F025A7B-D37A-4FAB-AA21-815A9ED123F4
005201709191511
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170919151200|bnguyenloi|c20140311101639|dvanpth|y20131230150427|znguyenloi
082 |a551|bB 510 S
100 |aBùi Trường Sơn
245 |aĐịa chất công trình / |cBùi Trường Sơn
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2011
300 |a523 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
650 |aĐịa chất công trình
690 |aĐịa chất công trình
690|aĐịa chất
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025852-4
852|bKho mượn|j(2): 3000036112-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/diachatcongtrinh_buitruongson/0diachatcongtrinh_buitruongsonthumbimage.jpg
890|a5|b19|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036113 Kho mượn 551 B 510 S Sách Tiếng Việt 5
2 3000036112 Kho mượn 551 B 510 S Sách Tiếng Việt 4
3 1000025854 Kho đọc Sinh viên 551 B 510 S Sách Tiếng Việt 3
4 1000025853 Kho đọc Sinh viên 551 B 510 S Sách Tiếng Việt 2
5 1000025852 Kho đọc Sinh viên 551 B 510 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét