Sách tiếng Việt
895.9228 Ng 527 L
Bạn văn :
DDC 895.9228
Tác giả CN Nguyễn Quang Lập
Nhan đề Bạn văn : Tạp văn / Nguyễn Quang Lập
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 453 tr. : minh họa ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thế kỷ 20
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000036564
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129180
00211
0049D128AA3-D6CB-4307-9637-010F3D55D22E
005201405190828
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20140519082946|btrangthuvien|c20140519082206|dvanpth|y20131127083325|znguyenloi
082 |a895.9228|bNg 527 L
100 |aNguyễn Quang Lập
245 |aBạn văn : |bTạp văn / |cNguyễn Quang Lập
250|aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2012
300 |a453 tr. : |bminh họa ; |c20 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xThế kỷ 20
852|bKho mượn|j(1): 3000036564
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/banvan_tapvan_nguyenquanglap/0banvan_tapvan_nguyenquanglapthumbimage.jpg
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036564 Kho mượn 895.9228 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:16-01-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét