Sách tiếng Việt
428 Gi 103
Giải thích và phân tích đề thi TOEIC /
DDC 428
Nhan đề Giải thích và phân tích đề thi TOEIC / Nhân Văn group
Nhan đề khác Getting it right on the New TOEIC: Complete guide
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 414 tr. : Minh họa ; 27 cm. +
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ
Môn học Tiếng Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025984-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036285-6
Địa chỉ Phòng đa phương tiện(5): 4000001561-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129044
00211
004F8404811-192C-4E54-A32C-D3F8FD2C81D6
005201404031104
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140403110432|bvanpth|c20140319142738|dvanpth|y20131118100905|zhienlt
082 |a428|bGi 103
245 |aGiải thích và phân tích đề thi TOEIC / |cNhân Văn group
246|aGetting it right on the New TOEIC: Complete guide
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a414 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm. +|e1 CD-ROM (69.1MB), 4 3/4 in
650 |aAnh ngữ
690 |aTiếng Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025984-6
852|bKho mượn|j(2): 3000036285-6
852|bPhòng đa phương tiện|j(5): 4000001561-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaithichvaphantichdethinewtoeic/0giaithichvaphantichdethinewtoeicthumbimage.jpg
890|a10|b102|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000025984 Kho đọc Sinh viên 428 Gi 103 Sách Tiếng Việt 1 1 CD-ROM
2 1000025985 Kho đọc Sinh viên 428 Gi 103 Sách Tiếng Việt 2 1 CD-ROM
3 1000025986 Kho đọc Sinh viên 428 Gi 103 Sách Tiếng Việt 3 1 CD-ROM
4 3000036285 Kho mượn 428 Gi 103 Sách Tiếng Việt 4 1 CD-ROM
5 3000036286 Kho mượn 428 Gi 103 Sách Tiếng Việt 5 1 CD-ROM
6 4000001561 Phòng đa phương tiện 428 Gi 103 Điện tử (CDROM, Tape) 6 Tài liệu in
7 4000001562 Phòng đa phương tiện 428 Gi 103 Điện tử (CDROM, Tape) 7 Tài liệu in
8 4000001563 Phòng đa phương tiện 428 Gi 103 Điện tử (CDROM, Tape) 8 Tài liệu in
9 4000001564 Phòng đa phương tiện 428 Gi 103 Điện tử (CDROM, Tape) 9 Tài liệu in
10 4000001565 Phòng đa phương tiện 428 Gi 103 Điện tử (CDROM, Tape) 10 Tài liệu in
  1 of 1 
Nhận xét