Sách tiếng Việt
613.28 Ng 527 L
Vitamin và khoáng chất :
DDC 613.28
Tác giả CN Nguyễn Thành Lâm
Nhan đề Vitamin và khoáng chất : Ăn uống phòng trị bệnh thường gặp / Nguyễn Thành Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2013
Mô tả vật lý 240 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Bênh tật
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Môn học Dinh dưỡng học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025516-8
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035713-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128760
00211
004883A961A-3FC7-4926-A5B2-7F95EF693D7D
005201401140906
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140114090658|bvanpth|c20140113102836|doanhntk|y20131104164916|zhienlt
082 |a613.28|bNg 527 L
100 |aNguyễn Thành Lâm
245 |aVitamin và khoáng chất : |bĂn uống phòng trị bệnh thường gặp / |cNguyễn Thành Lâm
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2013
300 |a240 tr. : |bMinh họa ; |c21 cm
650 |aBênh tật
650|aDinh dưỡng
690|aDinh dưỡng học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025516-8
852|bKho mượn|j(2): 3000035713-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/vitaminvakhoangchatanuongphongtribenh_nguyenthanhlam/0vitaminvakhoangchatanuongphongtribenh_nguyenthanhlamthumbimage.jpg
890|a5|b40|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035714 Kho mượn 613.28 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000035713 Kho mượn 613.28 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000025518 Kho đọc Sinh viên 613.28 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000025517 Kho đọc Sinh viên 613.28 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000025516 Kho đọc Sinh viên 613.28 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét