Sách tiếng Việt
664 C 455
Công nghệ chế biến thực phẩm /
DDC 664
Nhan đề Công nghệ chế biến thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011
Mô tả vật lý 1019 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Chế biến
Môn học Công nghệ chế biến thực phẩm
Tác giả(bs) CN Lê Văn Việt Mẫn
Tác giả(bs) CN Lại Quốc Đạt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024692-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034191-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127822
00211
004ACDCD50C-94C9-49F4-B907-D927FCA79066
005201310301407
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20131030140754|bnguyenloi|c20131025142440|dvanpth|y20130827081719|zluuyen
082 |a664|bC 455
245 |aCông nghệ chế biến thực phẩm / |cLê Văn Việt Mẫn và các tác giả khác
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2011
300 |a1019 tr. ; |c24 cm
650 |aThực phẩm|xChế biến
690 |aCông nghệ chế biến thực phẩm
700 |aLê Văn Việt Mẫn
700|aLại Quốc Đạt
700|aNguyễn Thị Hiền
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024692-4
852|bKho mượn|j(7): 3000034191-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/congnghechebienthucpham_levanvietman/0congnghechebienthucpham_levanvietmanthumbimage.jpg
890|a10|b513|c1|d325
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034197 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 10
2 3000034196 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 9
3 3000034195 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 8
4 3000034194 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 7
5 3000034193 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 6
6 3000034192 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 5
7 3000034191 Kho mượn 664 C 455 Sách Tiếng Việt 4
8 1000024694 Kho đọc Sinh viên 664 C 455 Sách Tiếng Việt 3
9 1000024693 Kho đọc Sinh viên 664 C 455 Sách Tiếng Việt 2
10 1000024692 Kho đọc Sinh viên 664 C 455 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét