Sách tiếng Việt
158.1 V 500 N
Sống cho điều ý nghĩa hơn /
DDC 158.1
Tác giả CN Vujicic, Nick
Nhan đề Sống cho điều ý nghĩa hơn / Nick Vujicic, Nguyễn Bích Lan dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb. Tổng hợp Tp.HCM, 2013
Mô tả vật lý 149 tr. ; 21 cm
Tùng thư(bỏ) Hạt giống tâm hồn
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong cuộc sống
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bích Lan
Địa chỉ Kho mượn(10): 3000032746-55
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127528
00211
004A62073C1-4A24-4EF6-9BAB-0DCEA1516CF4
005201703300735
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170330073622|boanhntk|c20170329161231|doanhntk|y20130802152928|zoanhntk
082 |a158.1|bV 500 N
100 |aVujicic, Nick
245 |aSống cho điều ý nghĩa hơn / |cNick Vujicic, Nguyễn Bích Lan dịch
260 |aTp. HCM : |bNxb. Tổng hợp Tp.HCM, |c2013
300 |a149 tr. ; |c21 cm
440 |aHạt giống tâm hồn
650 |aCá nhân thành công trong cuộc sống
700 |aNguyễn Bích Lan
852|bKho mượn|j(10): 3000032746-55
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/songchodieuynghiahon_nickvujicic/pagethumbimage.jpg
890|a10|b120|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032755 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 10
2 3000032754 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 9
3 3000032753 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:17-04-2017
4 3000032752 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 7
5 3000032751 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 6
6 3000032750 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 5
7 3000032749 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:18-04-2015
8 3000032748 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 3
9 3000032747 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 2
10 3000032746 Kho mượn 158.1 V 500 N Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:11-03-2019
  1 of 1 
Nhận xét