Sách tiếng Việt
621.26 Tr 121 H
Giáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén /
DDC 621.26
Tác giả CN Trần Ngọc Hải
Nhan đề Giáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén / Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 259 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy lực
Môn học Tự động điều khiển khí nén và thủy lực
Môn học Hệ thống điều khiển bằng thủy lực và khí nén
Môn học Tự động hóa hệ thống thủy khí
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Tùy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024536-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000033848-59
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127487
00211
004BACA1021-63CA-4A84-9FBA-369B1E4852BD
005201709141428
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170914142826|bnguyenloi|c20170310084111|doanhntk|y20130802090602|zthanhnhan
082 |a621.26|bTr 121 H
100 |aTrần Ngọc Hải
245 |aGiáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén / |cTrần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a259 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aThủy lực
690|aTự động điều khiển khí nén và thủy lực
690|aHệ thống điều khiển bằng thủy lực và khí nén
690|aTự động hóa hệ thống thủy khí
700 |aTrần Xuân Tùy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024536-8
852|bKho mượn|j(12): 3000033848-59
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhhethongtruyendongthuyluc_tranngochai/00page_001thumbimage.jpg
890|a15|b31|c1|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000033859 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 15
2 3000033858 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 14
3 3000033857 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 13
4 3000033856 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 12
5 3000033855 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 11
6 3000033854 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 10
7 3000033853 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 9
8 3000033852 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:04-05-2019
9 3000033851 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 7
10 3000033850 Kho mượn 621.26 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét