Sách tiếng Việt
658.81 L 250 L
Kỹ năng và quản trị bán hàng /
DDC 658.81
Tác giả CN Lê Đăng Lăng
Nhan đề Kỹ năng và quản trị bán hàng / Lê Đăng Lăng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 238 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng-Kỹ năng
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Nghệ thuật
Môn học Quản trị bán hàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017139-41
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000012691-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012705
00211
004A71DF688-99B4-4822-85AE-AFFD4A914FB6
005201612231454
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20161223145437|bvanpth|c20161223145219|dvanpth|y20071212|zoanhntk
082 |a658.81|bL 250 L
100 |aLê Đăng Lăng
245 |aKỹ năng và quản trị bán hàng / |cLê Đăng Lăng
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2007
300 |a238 tr. ; |c24 cm
650 |aBán hàng|xKỹ năng
650 |aKinh doanh|xNghệ thuật
690|aQuản trị bán hàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017139-41
852|bKho mượn|j(7): 3000012691-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ky nang va qt ban hang_le dang lang_001smallthumb.jpg
890|a10|b208|c1|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012697 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 10
2 3000012696 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 9
3 3000012695 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 8
4 3000012694 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 7
5 3000012693 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 6
6 3000012692 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 5
7 3000012691 Kho mượn 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 4
8 1000017141 Kho đọc Sinh viên 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 3
9 1000017140 Kho đọc Sinh viên 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 2
10 1000017139 Kho đọc Sinh viên 658.81 L 250 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét