GT,Bài giảng ĐHNT
355
Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - Tập 1 /
DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Văn Hợi
Nhan đề Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - Tập 1 / Nguyễn Văn Hợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục;
Mô tả vật lý 106 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Quân sự - an ninh
Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012653
00214
004E7C19438-2A21-4536-AC1C-73EAB87A36ED
005201110041020
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a04-Oct-2011 03:20:20|bretbatler|c16-Aug-2011 02:48:20|dadmin|y04-May-2011 16:47:27|ztrangthuvien
082 |a355
100 |aNguyễn Văn Hợi
245 |aGiáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - Tập 1 / |cNguyễn Văn Hợi
260 |aHà Nội : |bGiáo dục;
300 |a106 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
500 |aGiáo trình
650 |aQuân sự - an ninh
690 |aGiáo dục quốc phòng - an ninh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/giao trinh giao duc qpan_nguyen van hoismallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d26

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét