GT,Bài giảng ĐHNT
335.5
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335.5
Tác giả CN Lê Hoài Nam
Nhan đề Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Hoài Nam
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 89 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức học
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012574
00214
0046A3FAB24-A504-490E-B6E6-F033EBFCBC1B
005201110050802
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a05-Oct-2011 01:02:26|bretbatler|c16-Aug-2011 01:58:21|dadmin|y26-Apr-2011 14:03:15|zluuyen
082 |a335.5
100 |aLê Hoài Nam
245 |aBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cLê Hoài Nam
260 |aTrường Đại học Nha Trang, 2011
300 |a89 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐạo đức học
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bg tu tuong ho chi minh_le hoai nam_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d108

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét