GT,Bài giảng ĐHNT
572.8
Sinh học phân tử /
DDC 572.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Duy
Nhan đề Sinh học phân tử / Nguyễn Văn Duy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 78 tr
Thuật ngữ chủ đề Sinh học phân tử
Môn học Sinh học phân tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125737
00214
004815EB2F2-D529-4EA3-9B5C-1AF4BE6F0EDB
005201304041441
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20130404144140|zluuyen
082 |a572.8
100 |aNguyễn Văn Duy
245 |aSinh học phân tử / |cNguyễn Văn Duy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013
300 |a78 tr
650 |aSinh học phân tử
690 |aSinh học phân tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/sinh hoc phan tu_nguyen van duy/00.biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d134

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét