GT,Bài giảng ĐHNT
621.43
Cấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong /
DDC 621.43
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Cấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 291 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Vận hành và sửa chữa hệ động lực tàu tàu thủy và Đồ án môn học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012505
00214
0044AB171B1-9349-4528-973E-7DB78C34909A
005201709121527
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170912152756|bvanpth|c20170324101621|doanhntk|y19-Apr-2011 14:57:48|zluuyen
082 |a621.43
100 |aPhùng Minh Lộc
245 |aCấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong / |cPhùng Minh Lộc
260 |aTrường Đại học Nha Trang
300 |a291 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐộng cơ đốt trong
690|aVận hành và sửa chữa hệ động lực tàu tàu thủy và Đồ án môn học
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/bia bg cau tao va sua chua dong co dot trong_ phung minh locsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d59

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét