Sách tiếng Việt
425 H 455 Nh
Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh : /
DDC 425
Nhan đề Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh : / Hồng Nhung (chủ biên); Mỹ Hương, Thanh Hải hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 285 tr. ; 21 cm
Tùng thư(bỏ) The Windy - Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
Phụ chú Dùng cho học sinh THCS, THPT và ôn luyện thi đại học. Dành cho sinh viên các trường. Dành cho người học thêm tiếng Anh các cấp
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Ngữ pháp
Tác giả(bs) CN Hồng Nhung
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023694-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032078-84
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124904
00211
004E55C0B1F-CAA1-4111-A70F-A245B9F48C4B
005201401161414
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140116141221|bvanpth|c20130619143037|dvanpth|y20130314073309|znguyenloi
082 |a425|bH 455 Nh
245 |aBài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh : / |cHồng Nhung (chủ biên); Mỹ Hương, Thanh Hải hiệu đính
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a 285 tr. ; |c21 cm
440|aThe Windy - Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
500|aDùng cho học sinh THCS, THPT và ôn luyện thi đại học. Dành cho sinh viên các trường. Dành cho người học thêm tiếng Anh các cấp
650 |aAnh ngữ - Bài tập
650|aAnh ngữ - Ngữ pháp
700 |aHồng Nhung
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023694-6
852|bKho mượn|j(7): 3000032078-84
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/bt thuc hanh ngu phap tieng anh_hong nhung/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b149|c1|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032084 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 10
2 3000032083 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 9
3 3000032082 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 8
4 3000032081 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 7
5 3000032080 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 6
6 3000032079 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 5
7 3000032078 Kho mượn 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 4
8 1000023696 Kho đọc Sinh viên 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 3
9 1000023695 Kho đọc Sinh viên 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 2
10 1000023694 Kho đọc Sinh viên 425 H 455 Nh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét