GT,Bài giảng ĐHNT
664.028
Bài giảng Công nghệ lạnh thực phẩm /
DDC 664.028
Tác giả CN Vũ Duy Đô
Nhan đề Bài giảng Công nghệ lạnh thực phẩm / Vũ Duy Đô
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 71 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Công nghệ lạnh
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012459
00214
004DE6C8B86-9B22-40F5-AEB0-50EB8D81A92A
005201703150814
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170315081506|boanhntk|c20130320101525|dvanpth|y14-Apr-2011 08:40:49|zluuyen
082 |a664.028
100 |aVũ Duy Đô
245 |aBài giảng Công nghệ lạnh thực phẩm / |cVũ Duy Đô
260 |aTrường Đại học Nha Trang, 2011
300 |a71 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aThực phẩm - Công nghệ lạnh
690 |aCông nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
690|aCông nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bia bg cn lanh thuc pham_vu duy do_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d221

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét