Sách tiếng Việt
664.94 C 455
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản :
DDC 664.94
Tác giả CN Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)
Nhan đề Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội :, : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 375 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Chế biến
Môn học Thực hành Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói
Môn học Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật
Môn học Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản truyền thống
Môn học Kỹ thuật chế biến thủy sản
Môn học Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói
Môn học Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản lên men và ướp muối
Môn học Thực hành Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản lên men và ướp muối
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Phụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021593-5
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000026313-29
000 00000nas a2200000 4500
00124256
00211
004216F1A42-FF47-406B-8576-EB6B8FF0BAE2
005201908271105
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20190827110600|btrangthuvien|c20190827104440|dtrangthuvien|y20111214|zoanhntk
082 |a664.94|bC 455
100 |aNguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)
245 |aCông nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : |bTập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / |cNguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
260 |aHà Nội :, : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a375 tr. ; |c24 cm
650 |aThực phẩm - Chế biến
690|aThực hành Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói
690|aCông nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật
690|aCông nghệ chế biến sản phẩm thủy sản truyền thống
690|aKỹ thuật chế biến thủy sản
690|aKỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói
690|aCông nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản lên men và ướp muối
690|aThực hành Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản lên men và ướp muối
700 |aNguyễn Trọng Cẩn (chủ biên)
700 |aĐỗ Minh Phụng
700 |aNguyễn Anh Tuấn
700 |aNguyễn Việt Dũng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021593-5
852|bKho mượn|j(17): 3000026313-29
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cn che bien thuc pham_t2_ nguyen trong can_001thumbimage.jpg
890|a20|b491|c1|d160
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000026329 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 20
2 3000026328 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 19
3 3000026327 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 18
4 3000026326 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 17
5 3000026325 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 16
6 3000026324 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 15
7 3000026323 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 14
8 3000026322 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 13
9 3000026321 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:16-06-2020
10 3000026320 Kho mượn 664.94 C 455 Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Nhận xét