Sách tiếng Việt
664.122 Ng 527 Ng
Công nghệ đường mía /
DDC 664.122
Tác giả CN Nguyễn Ngộ
Nhan đề Công nghệ đường mía / Nguyễn Ngộ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa, 2011
Mô tả vật lý 271 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Đường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ đường mía
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021335-7
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025456-67
000 00000nam a2200000 4500
00124044
00211
00458C169C7-E116-4CCD-A77D-E57641C30D61
005201303181700
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130318165855|bvanpth|c20130304103414|dvanpth|y20111107|zluuyen
082 |a664.122|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Ngộ
245 |aCông nghệ đường mía / |cNguyễn Ngộ
260 |aHà Nội : |bBách Khoa, |c2011
300 |a271 tr. ; |c24 cm
650 |aĐường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
690 |aCông nghệ đường mía
690|aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021335-7
852|bKho mượn|j(12): 3000025456-67
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe duong mia_nguyen ngo_001thumbimage.jpg
890|a15|b311|c1|d207
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000021335 Kho đọc Sinh viên 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 1
2 1000021336 Kho đọc Sinh viên 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 2
3 1000021337 Kho đọc Sinh viên 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 3
4 3000025456 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 4
5 3000025457 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 5
6 3000025458 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 6
7 3000025459 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 7
8 3000025460 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 8
9 3000025461 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 9
10 3000025462 Kho mượn 664.122 Ng 527 Ng Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2