Sách tiếng Việt
628.4 Tr 121 D
Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit /
DDC 628.4
Tác giả CN Trần Vĩnh Diệu
Nhan đề Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit / Trần Vĩnh Diệu, Trần Trung Lê
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa, 2006
Mô tả vật lý 319 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chất thải công nghiệp - Xử lý
Môn học Kỹ thuật sản xuất chất dẻo
Tác giả(bs) CN Trần Trung Lê
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021391-3
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025644-55
000 00000nam a2200000 4500
00124020
00211
004BAA4ECC1-13F3-4B85-BFA8-31F09FBFD511
005201405061452
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20140506145342|boanhntk|c20130326075832|doanhntk|y20111103|zluuyen
082 |a628.4|bTr 121 D
100 |aTrần Vĩnh Diệu
245 |aMôi trường trong gia công chất dẻo và compozit / |cTrần Vĩnh Diệu, Trần Trung Lê
260 |aHà Nội : |bBách Khoa, |c2006
300 |a319 tr. ; |c24 cm
650 |aChất thải công nghiệp - Xử lý
690|aKỹ thuật sản xuất chất dẻo
700 |aTrần Trung Lê
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021391-3
852|bKho mượn|j(12): 3000025644-55
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/628_vesinhvacongtrinhdothi/moi truong trong gia cong_tranvinhdieu_001thumbimage.jpg
890|a15|b12|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025655 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 15
2 3000025654 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 14
3 3000025653 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 13
4 3000025652 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 12
5 3000025651 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 11
6 3000025650 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 10
7 3000025649 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 9
8 3000025648 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 8
9 3000025647 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 7
10 3000025646 Kho mượn 628.4 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét